یک ناکام 4 ساله .. .

چهار ساله که با همسری زیر یک سقف هستیم... زندگی ما هم بالای و پایین داشته، خوب و بد داشته اما به نظرم یک مشکل سر راهمون مونده که تأثیرش زیاد بوده و تحمل فشاری طاقت فرسا...

آذر 92
2 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
7 پست