همسری احوالش خوب نیست...

روزهایی که همسری حال فیزیکیش خوب نیست باید بیشتر مراقب باشم. اینقدر بد اخلاقی می کنه که من هم حوصله ام سر می ره و چون خیلی شدید پرخاش می کنه، اصلاً نمی شه به هیچ نحوی به مهربونی کردن بهش فکر کرد.

این جور روزا معمولاً یک ترک بین ما می افته و من می رم تو لاک خودم تا زمانی که همسری حال احوالش بهتر می شه، می شه باهاش صحبت کرد!

/ 2 نظر / 10 بازدید
سهیلا

درکتون می کنم... اصلا نمی شه به هیچ نحوی به مهربونی کردن بهش فکر کرد!!!

مرتضی

مشکلش را جستجو کن تو میتونی فقط مدتی به حرکات و افکار و صحبتهای خانومت بیاندیش فقط تحزیکش نکن